Směrnice pro označování štěňat ČMKU

 

 

 1. S platností ode dne 1.1.1996 musí být všechna štěňata zapisovaná v rámci plemenné knihy ČMKU označena nejméně jedním z níže uvedených způsobů:

a) mikročipem

b) tetováním v jednom z následujících míst:

- v uchu

- ve slabině

- na vnitřní straně stehna

 2. V rámci jednoho klubu musí být zvířata příslušného plemene označena schváleným způsobem. Vybraný způsob označování podléhá dohodě s příslušným pracovištěm plemenné knihy. Celý vrh musí být označen jednotným způsobem.

 3. Tetovací číslo je shodné s číslem zápisu do plemenné knihy ČMKU, pokud není stanoveno jinak.

 4. Tetování je povoleno provádět nejdříve ve stáří 6 týdnů, čipování od stáří 4 týdnů, a to celý vrh najednou na základě vydaných tetovacích čísel. Tetováním nebo čipováním je jednoznačně ověřen počet a pohlaví      zapisovaných štěňat. Označení potvrdí provádějící oprávněná osoba na příslušném formuláři.

 5. V případě nezbytného přetetování (příp. čipování, je-li tetování nečitelné) je nutné uvést do PP provedenou změnu nebo úpravu. Podmínky pro přetetování/přečipování stanoví chovatelský klub ve spolupráci s příslušnou plemennou knihou.

 

 Směrnice schválena P ČMKU dne 04. 08. 2005 s okamžitou platností.

Doplnění bodu č. 2 schváleno P ČMKU dne 19. 01. 2006 s okamžitou platností.

Úprava bodu 4 – Usnesení P ČMKU 178/05/10 ze dne 27.5.2010 s okamžitou platností.

Úprava názvu směrnice, bodu 1 a 5 – Usnesení P ČMKU 54/10/11 ze dne 26.10.2011 s okamžitou platností.

Úprava bodu 4 – Usnesení P ČMKU 137/05/17 ze dne 25.5.2017 s okamžitou platností

 

 

 

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2017:

Bonitace: 

Klubové výstavy:
17.6.2017
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV

Náměšť nad Oslavou

26.8.2017
Klubová výstava
Praha Džbán
 

Navigace