Pooperační krvácení u skotských jeleních psů

Pooperační krvácení u skotských jeleních psů
Pooperační krvácení u chrtů je popsáno již řadu let a na základě vylučovacích metod v diagnostice se tradovalo, že by příčina mohla být lokalizovaná do procesu fibrinolýzy. Nepochybně i tento fenomén pomohl před deseti lety rozšíření používání kyseliny tranexamové v České republice. V roce 2023 byla u pooperačního krvácení (delayed postoperative hemorrahage - DEPOH) skotských jeleních psů neboli deerhoundů identifikována kauzální mutace.

Problematika genetického testování

Vzhledem k množícím se dotazům a šířeným dezinformacím mezi členy klubu ohledně významu testování Deficience Faktoru VII u chovných jedinců plemene deerhound, přikládám článek prezidenta FCI pana Tamas Jakkel. Prosím o pozorné přečtení. Předpokládám, že vám tímto řada pochybností a dotazů bude vysvětlena a zodpovězena. Pokud budete mít další dotazy, můžete se obrátit na výbor klubu. Když by byla potřeba v souvislosti s položeným dotazem, odborná konzultace, v souvislosti s položeným dotazem, výbor klubu se obrátí s vaším dotazem přímo na akreditovanou laboratoř nebo veterinární pracoviště.

Dědičná nedostatečnost Faktoru VII (srážecí faktor) u deerhoundů

převzato s laskavým svolením autorů

 Úvod

Srážení krve je problém dávno známý jak u lidí, tak u zvířat. Mnohdy je tento problém u psů rozpoznaný jako dědičný. Nejznáměji je spojován s Von  Willebrandovým faktorem (vWF),  který se projevuje jako sklon ke krvácení z kůže a ze sliznic.

K diagnostice  tohoto problému a určení nakaženého zvířete se v minulosti používal test na srážlivost krve. Nenakažený „přenašeč“ mohl být identifikován  pouze z výsledků chovu.

Bolesti Krku

Dr. J. E. Dillberger
Přepsáno s povolením The Claymore, oficiální publikace Scottish Deerhound Club of America.

Deerhound Health Survey odhalila, že bolesti krku jsou jedním z 12ti hlavních zdravotních problémů našeho plemene. Podle výsledků studie, výskyt bolestí krku je okolo 6% u populace, což znamená, že 1 z 18 psů prodělá během svého života epizodu s bolestí krku.

Herpesvirová infekce v otázkách a odpovědích

Protože se velmi často hovoří o herpesviru jako jedné z příčin nezabřezávání fen, málopočetných vrhů a ranného úhynu štěňat, zeptali jsme se odborníků na to, co by mělo naše chovatele zajímat, ale i na to, kde mají naši chovatelé nesprávné a nebo zkreslené informace : 

Dilatace a torze žaludku - úvod do problematiky

Torze žaludku je doslova a do písmene noční můrou všech chovatelů velkých plemen. Naši deerhoundi bohužel nejsou, vzhledem ke své tělesné stavbě a utváření hrudníku, žádnou vyjímkou. 

Syndrom chřadnoucího štěněte

Zajímavý článek o riziku odchovu štěňat bez matky přeložený s laskavým souhlasem paní Glenis Peach, CHS Kilbourne,

Dilatace a torze žaludku u německých dog

MVDr. Milan Štourač, CSc. www.deutsche-dogge.cz

Onemocnění, které je noční můrou všech chovatelů německých dog a které významně snižuje průměrný věk našeho plemene, je syndrom dilatace a torze žaludku, tedy roztažení a otočení. Jedná se o velmi akutní, život ohrožující onemocnění, které vyžaduje okamžitou chirurgickou pomoc veterinárního lékaře.

Klinická příručka pro echokardiografické vyšetření u Deerhoundů

Níže jsou normální rozsahy pro Deerhoundy o které byste se měli podělit s vaším veterinářem a specialistou. 

Tyto hodnoty byly stanoveny Dr. Philipem Foxem, z kardiologické kliniky na speciální výstavě deerhoundů ve Verrmontu 2004. Jsou to jediné existující údaje pro naše plemeno a nikdy nebyly Dr. Foxem publikovány (nicméně Betty Sthephenson je publikovala v Claymore). Nemyslete si, že volné sken vyšetření v dodávkách a jiné mobilní technologie, které vídáte na psích výstavách jsou náhradou za vyšetření veterinárním kardiologem ! Ty jsou určené pouze pro sledování zcela určitě „nevhodné ke koupi“ – variabilita vybavení a dovednost obsluhující osoby musí být rovněž vzata v potaz. 

Laparoskopická gastropexe snižuje úmrtnost velkých psů na torzi žaludku

V souvislosti s pokrokem humánní (lidské) medicíny se zvyšuje nabídka nových vysoce efektivních metodik v medicíně zvířecí, tedy veterinární. Přístroje a přístupy ještě nedávno dostupné pouze pro vyvolené pacienty jsou najednou k dispozici i pro úlevu našich čtyřnohých kamarádů. Neoddiskutovatelná finanční náročnost a zátěž klienta je však důležitým omezujícím faktorem při posuzování efektivity zákroků a postupů, takže překotná aplikace hypermoderních a přetechnizovaných operačních výkonů (někdy s nejasnými výhodami pro samotného pacienta) v medicíně malých zvířat odpadá. Nemůžeme si dovolit experimentovat, když tím, kdo řídí naše činy je klient a jeho peněženka.

Stránky

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha