Přihláška na výstavu/Entry-Form

Bude přijata každá správně a úplně vyplněná přihláška, zaslaná do data uzávěrky. Pokud nebudou doloženy příslušné certifikáty, bude daný pes/fena zařazen automaticky do třídy otevřené. Počítá se datum uvedené na poštovním razítku resp. na mailu.
Potvrzení o odeslání přihlášky bude zasláno na Váš e-mail, ihned po registraci přihlášky. Vstupní listy nebudou rozesílány.

Akzeptiert werde nur jede korrekt und vollständig erfüllte Meldung abgeschickte bis Meldeschluss. Sofern werden die entsprechenden Zertifikaten nicht belegen werden Hunde / Hündinen automatisch in der offenen Klasse einordnen. Berechnet das Datum des Poststempels.
Will be accepted each correctly and completely filled out entry form sent by the deadline. An entry without relevant certificates will put the male / female in the open class. The date of sending counts.

Kontaktní údaje majitele/Contact owner
První pes/ First Dog
Např., 17.07.2024

Zadání dalšího psa na výstavu

Soutěže/Competitions

Soutěže je možno nahlásit i v den výstavy, maximálně do 10,00 hodin ve výstavní kanceláři s platbou na místě.

Platba

Vložte potvrzení o provedené úhradě výstavních poplatků dle propozic.

Povolené přípony souboru: gif png jpg jpeg rar zip pdf doc docx
Maximální velikost souboru je 4MB
Povinné dokumenty/Mandatory documents

K přihlášce doložte fotokopie průkazů původu a příslušných certifikátů pro třídu pracovní, vítězů a čestnou.
Mit Meldeschein die Kopie der Ahnentafel und des Einzahlungsbeleg beifügen.
To the application enclose a copy of the pedigree and proof of payment.

Povolené přípony souboru: gif png jpg jpeg rar zip pdf doc docx
Maximální velikost souboru je 4MB
Povolené přípony souboru: gif png jpg jpeg rar zip pdf doc docx
Maximální velikost souboru je 4MB
Povolené přípony souboru: gif png jpg jpeg rar zip pdf doc docx
Maximální velikost souboru je 4MB
Poznámka/Coment
Prohlášení účastníka výstavy/Exhibitor ´s declaration
Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha