Rozhodčí pro Speciální výstavu chrtů a Klubovou výstavu CDC 2014

Gayle Bontecou, USA
Kennel Gayleward´s

My history and background is a continual relationship with animals of all kinds, from peafowl to draft horses and most sizes an shapes in-between. I saw my first Scottish Deerhound whne I was about six, and that took 'many years to come to fruition. 1960 was the date of my first Rotherwood bitch Verona of Rotherwood, who started a fifty year plus breeding, showing, judging and loving the many dear dogs in my life….. There have been over 100 champions , several sent to other countries, and many imported by me for genetic imput. I fully intend to remain doing the same for the next fifty hers ……… 

I have been the recipient of Breeder of the Year, a distinguished AKC award, for the Hound Group; have judged the National Specialty two times for the Scottish Deerhound Club of America, judges the Australian Deerhound Specialty, Swis Deerhound, Danish and Sweedish shows, Canadian shows.

Presently i live in New York state with my husband, my Gayleward dogs, horses, cats, fowl, several other dog breeds, and a variety of wild friends! 

I truly look forward to meeting you all and having the privilege of judging your hounds. 

Almmost sincerely
Gayle Bontecou

translation:
Moje historie a minulost byla vždy spojena se zvířectvem všeho druhu, tvaru a velikosti od páva po tažného koně. Svého prvního deerhounda jsem uviděla v 6ti letech a trvalo mnoho let než to začalo nést ovoce. 1960 byl onen rok, kdy moje první fena z Rotherwoodu, Verona of Rotherwood, odstartovala více než 50ti letou linii chovu, výstav, posuzování a lásku k mnoha těmto psům v mém životě…. Bylo tu přes 100 šampionů, několik z nich odešlo do dalších zemí a jiní byli importováni, aby obohatili naši genetickou základnu. Ráda bych vydržela pokračovat ve stejném duchu po dalších 50 let…. 

Přijala jsem výjimečné ocenění Chovatel roku od Ameriského Kennel Clubu pro skupinu Chrtů; dvakrát jsem posuzovala National Specialty of the Scottish Deerhound Club of America, posuzuji Australian Deerhound Specialty, Swiss Deerhound, výstavy v Dánsku, Švédsku a Kanadě. V současné době žiji v New Yorku se svým manželem, svými psy z Gayleward, koňmi, kočkami, drůbeží a několika psy jiných plemen a směskou volně žijících zvířecích kamarádů! 

Opravdu se těším na naše setkání a tu čest mít to priviliegium posuzovat vaše chrty. 

S nejvyšší úctou, 
Gayle Bontecou.

Beatrix Maerki Casanova , Switzerland
Kennel Bou Saåda

Narodila se a vyrostla ve Švýcarsku obklopena psy, kočkami a koňmi. Během mého dětství moji rodiče měli německého ovčáka a později něměckého krátkosrstého ohaře. Když jsem v letech 1968-1977 žila v Paříží, mohla jsem si zrealizovat mé dlouhodobé přání v červnu 1975: můj první afgánský chrt vešel do mého života. Od toho dne sdílím svůj život s afgánskými chrty a pořád jsem naplněna nesmírným údivem nad tímto úžasným plemenem. V r. 1979 jsem se vrátila do Švýcarska a začala chovat jako CHS Bou Saåda (což znamená Místo štěstí). Měla jsem to štěstí vychovat a vlastnit prvního afgána švýcarského původu, který se stal německým šampionem, můj milovan „Benjai“, který v rychlém sledu dokončil 4 šampionáty, včetně titulů jako German Bundessieger, Res UICL Winner, spoustu BIS, atd.

Následovala řada dalších výstavních a dostihových šampionů a několik mých psů a fen bylo použito jako krycí psi nebo feny a odvedli dobrou práci. V mém chovu bylo užito několik linií: Oranje Manege, Sanallah, Pahlavi, Tifarah. Má chovatelská stanice již není aktivní a já už více nevystavuji,…. ale u nás žijí vždy alespoň 3 afgáni (1 fena z mého odchovu a dva zachránění (pes a fena). Kromě nich tu je dříve týraná a utlačovná fena španělského galga Duna, která byla opuštěna ve Španělsku v zimě 2006 a porodila na poli 13 štěňat v únoru 2007. Po narození štěňat se lidem z Noah's ark (španělské nadace) podařilo ji chytit a zachránit ji a 3 štěňata. Duna k nám přijela v červnu 2007 a naučila se důvěřovat a smát se - spolu s mým manželem si užíváme její přítomnosti každý den !

Po absolvování určitých zkoušek u Swiss Kennel Club, jsem pracovala jako vedoucí kruhu, zapisovatel a tlumočník na několika akcích a později, po přezkoušení, povýšila na rozhodčího v roce 1990. Po dalších zkouškách jsem byla přijata jako mezinárodní FCI Group X rozhodčí v roce 1995 a následně pro všech 6 plemen retrieverů. Od té doby jsem posuzovala na několika evropských výstavách, německé Bundessieger a na významných výstavách ve Finsku, Francii, Rakousku, Kanadě a jinde.

Jsem uznávaným specialistou pro afgány, saluki a irské vlkodavy. Posuzovala jsem mnoho Speciálních tříd na šampionátech a klubových výstavách.

Jsem spoluzakladatelka a ex-President Afghan Hound Club of Switzerland (1986 - 2007), zodpovědná za výchovu nových rozhodčích plemen chrtů, od r. 2009 jsem předsedkyně Swiss Borzoi Club, dlouhodobá členka Swiss Kennel Club, Saluki Club, Irish Wolfhound Club a také Retriever club of Switzerland.

Zkrátka, jsem oprávněna Swiss Kennel clubem a FCI posuzovat FCI Group 10 a všechny retrievery.

Harto Stockmari , Finland
Kennel Sassatown

Economist. Married with Tanya Ahlman-Stockmari. One adult daughter Nora.
Prefix Sassatown 1975. Started with Australian terrier 1969. Have been breeding during the past four decades Australian terrier, Cairn terrier, Deerhound, Irish wolfhound, Pekingese, poodles, pomeranians, shar pei, Finnish Lapphund. Owned and showed even other breeds.

First BIS-winning Aussie in Finland FIN & NOR CH Taralee Bobby Dazzler (Austr imp) in 1980´s. 2009 sent Aussie male Stranger´s Blue Buick (Tanyas breeding) to Australia. He came back one year later as AUST CH and is also CIB & AUST & Fin & Multi CH with 15 titles. Buick is the first European import to receive the title AUST CH in the country of origin. He was runner up in the terrier group during his visit in Australia. He sired some litters over there and later we got home his son AUST CH Sinclyde Strangers Boomerang and daughter AUST CH Xanhorrhoea From Down Under, who is group-winner in the country of origin.
Deerhound CIB & FIN & EST CH Sassatown Adair was twice BIS on the Club show many years ago. Now we have litter sister and brother CH Sassatown Alejandro and CH Sassatown Annie Oakley.

In Pekingese we have at the moment two white males Multi CH Sassatown Tricky Woo and his son CIB & Multi CH Sassatown Bartuk of Strangers.
In the late 1970s I was living a while in England at the world famous Merymuth pharaon hound kennels. 

Translation:
Ekonom, ženatý s Tanya Ahlman-Stockmari. Jedna dospělá dcera Nora. Založena chovatelská stanice Sassatown, založena 1975. Začínal jsem s Australským terrierém v 1969. V posledních 40 letech jsem choval Australské terriery, Cairn terriery, Deerhoundy, Irské Vlkodavy, pekinézy, pudly, pomeraniany, shar-peie a Finnish Lapphundy. Vlastním a vystavuji několik dalších plemen. 

První BIS vítěz Australský Terrier ve Finsku FIN&NOR CH. Bobby Dazzler (Austr. Imp.) v 80. letech. V r. 2009 jsme poslali Australského Terriera psa Stranger’s Blue Bluick (Tanyin chov) do Austrálie. Vrátil se za rok jako australský šampion a je též CIB & Fin & Multi CH.s vice než 15ti tituly. Buick byl první Evropský import, který dostal australského šampionam v zemi svého původu. Byl černým koněm v terrier skupině během svého pobytu v Austrálii a je otc em několika tamních vrhů a později k nám přijel jeho syn AUST CH Sinclyde Strangers Boomerang a dcera AUST CH Xanhorrhoea From Down Under, která je vítězkou skupiny v zemi svého původu. 

Deerhound Sassatown Adair CIB & FIN & EST CH byl dvakrát BIS na klubové výstavě mnoho let zpátky. Teď máme jeho sestru a bratra CH Sassatown Alejandro a CH Sassatown Annie Oakley. 

U pekinézů máme v této chvíli dva bíle psy Multi CH Sassatown Tricky Woo a jeho syna CIB & Multi CH Sassatown Bartuk of Strangers. 

Na konci 70 let jsem nějakou dobu pobýval v Anglii ve světoznámé chovatelské stanici faraonských psů Merymuth Pharaon hound Kennels.


Ms. Jocelyne Gagné, Welland, Ontario, Canada
Kennel STARKEEPER Irish Wolfhounds 

My involvement with and love of Irish Wolfhounds began in 1978 and I bred my first litter, under the Starkeeper prefix in 1980.  I have had a successful breeding program,  and  produced or owned over 100 Irish Wolfhounds that became champions, obedience titlists, lure coursing and racing champions in Canada and the USA.  I have bred and handled my hounds to numerous Best In Show and Best in Specialty wins, including both the prestigious American and Canadian National Irish Wolfhound specialties. So I know what it’s like to be judged, as well as doing the judging! 

For thirty years I have judged Lure Field Trials and have officiated in this sport in Canada, the United States and Italy. I am also involved in straight racing for sighthounds and have worked some of my hounds in the obedience ring. 

In the millennium year I embarked on my journey as a conformation judge and I am currently approved by the Canadian Kennel Club for all breeds in the Hound, Terrier, Toy and Non-Sporting Groups and am licensed to judge Best in Show.  I am approved by the Kennel Club (England) to award CC’s to Irish Wolfhounds. 

Having lived with several sighthounds (IW, Scottish Deerhounds & Whippet), and been involved in lure field trials for over 30 years, I’ve been educated by gazehounds both at home and on the field.  I consider myself a sighthound specialist.  My involvement with all breed kennel club members and several mentors have provided me with a solid education in terriers and toys. 

My judging invitations have included all breed shows and specialties across Canada, the United States, Australia, Finland, Germany, Italy, Luxembourg, New Zealand, Northern Ireland ,United Kingdom and now Czech Republic.  A highlight in my judging career was the assignment in April 2013 judging the Irish Wolfhound Club of America National Specialty. 

I love dogs, and truly enjoy judging.  Excellent specimens in any breed are exciting and deserve recognition.  Judging affords me the opportunity to combine my love of dogs, travel and meeting interesting people.  I look forward to my first visit to your country and to judging your beautiful sighthounds. 

Translation:
Moje zaujetí a láska k irským vlkodavům začala v roce 1978 , a odchovala jsem svůj první vrh , pod jménem chovatelské stanice Starkeeper v roce 1980 . Měla jsem úspěšný chovatelský program , a produkovala nebo vlastnila jsem více než 100 irských vlkodavů , kteří se stali šampiony, držiteli obedience titulů , mistrů coursingu a dostihů v Kanadě a USA . Chovala jsem a předváděla své psy na mnoha Best in show a Best in show Best in show Speciální výstavy, včetně obou prestižních amerických a kanadských Národních Speciálních výstav Irských vlkodavů. Takže dobře vím, jaké to je, být posuzován, stejně jako posuzovat. 

Po dobu třicetilet jsem posuzovala v terénu sledování návnady a oddala jsem se tomuto sportuv Kanadě, Spojených státecha Itálii. Rovněž jsem se přímo podílela na dostizích prochrtya někteříz mýchpsů pracovali v obedience. 

V roce Milenia jsem se pustila po své cestě jako posuzovatel a jsem v současné době schválena kanadským Kennel Clubem pro všechna plemena Hounds , teriérů , toy a non- sporting skupin, mám licenci posoudit Best in Show . Jsem schválena anglickým Kennel Clubem zadávat ocenění CC pro irské vlkodavy . 

Žila jsem s více chrty (IW, skotskýdeerhoundů&Whippet), byla jsem po třicet let zapojená do práce se sledováním návnady na poli, byla jsem vzdělávána Gazehounds doma i v poli. Považuji se za specialistu na chrty. Moje angažovanost jako člena klubu všech plemen a několik poradců mi poskytlosolidnívzdělání oteriérecha společenských plemenech.

Moje pozvánky k posuzování, zahrnují výstavy pro všechna plemena a specialní výstavy napříč Kanadou , Spojenými státy , Austrálii , Finsko, Německo, Itálii , Lucembursko , Nový Zéland , Severní Irsko , Velká Británie a nyní Česká republika. Vrcholem v mé kariéře rozhodčího bylo pozvání v dubnu 2013 k posuzování the Irish Wolfhound Club of America National Specialty . 

Milujipsy, a opravdu si užívám posuzování. Vynikající jedinci vkaždémplemenijsou vzrušující a zasluhují si uznání. Posuzování miposkytujepříležitostspojitsvoulásku ke psům, cestováníasetkáníse zajímavými lidmi. Těším se nasvou prvnínávštěvu Vaší země a posuzování vašich krásných chrtů. 

překlad: Ing. Eva Voborníková

Kompletní text článku zde

 

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha