Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové CDC,

výbor Czech Deerhound Clubu z.s. svolává tímto řádnou členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 02. září 2017 v 11 hodin v restauraci Džekův ranč ve Ždírci nad Doubravou, GPS: 49°41'47.7"N 15°49'08.0"E

 

Pořad členské schůze:

1.    Zahájení členské schůze, ověření schopnosti usnášet se

2.    Volba předsedy zasedání

3.    Volba zapisovatele zasedání

4.    Volba mandátové a volební komise

5.    Schválení pořadu členské schůze

6.    Schválení jednacího řádu členské schůze

7.    Schválení volebního řádu

8.    Zpráva předsedy spolku za rok 2016, informace o činnosti v roce 2017

9.    Zpráva hospodáře spolku za rok 2016, informace o hospodaření v roce 2017

10.  Zpráva matrikáře spolku za rok 2016, informace o stavu v roce 2017

11.  Zpráva kontrolní komise za rok 2016, informace o činnosti v roce 2017

12.  Zpráva poradce chovu za rok 2016 a informace o činnosti v roce 2017

13.  Schválení funkcí členů výboru spolku

14. Volby výboru spolku

15.  Volby kontrolní komise

16.  Diskuze - různé

17.  Schválení usnesení členské schůze

18.  Závěr

 

Na Vaši účast se těší

Výbor Czech Deerhound clubu

 

Návrhy na kandidáty do Výboru a Kontrolní komise zasílejte na adresu o.brandova@centrum.cz do 19.8.2017.

Připomínky do diskuse si přineste písemně, aby mohly být přiloženy k zápisu z členské schůze.

 

 

 

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha