Pozvánka na klubovou výstavu CDC a KFP

Všechny členy Czech deerhound clubu, Klubu faraonských psů a příznivce vystavovaných plemen zveme dne 16.6.2018 na klubovou výstavu se zadáváním titulů Klubový vítěz do Náměště nad Oslavou.

Propozice

Instructions

Informace o testování Faktoru VII

Vážení přátelé a členové klubu,

jistě jste si povšimli, že řadu let se v zahraničí testuje deficience Faktoru VII u našeho plemene. Co to je Faktor VII a jak působí:

Faktor VII (FVII) je vitamin K dependentní glykoprotein. Je syntetizovaný v játrech a vylučovaný do krevního oběhu jako jednořetězový zymogen, který po aktivaci hraje klíčovou roli v zahájení koagulace. Dojde-li k cévnímu poranění, FVII v kombinaci s tkáňovým faktorem (TF) a za přítomnosti vápníku štěpí faktor IX a faktor X na jejich aktivní formy, které se podílejí na tvorbě trombinu. Deficit faktoru VII nepříznivě ovlivňuje srážlivost krve a způsobuje tak nadměrné krvácení v případě jakéhokoli zranění či jiného zásahu do organismu (např. při plánované operaci psa).

Zpráva hospodáře a kontrolní komise za rok 2017

Zprávy hospodáře a kontrolní komise za rok 2017 byly publikovány v sekci KLUBOVÉ ZPRÁVY (přístupné pro členy po přihlášení)

Nejstarší žijící veteránka

7.12.2017 se dožila krásných 14ti let Brough Gera Margodeer. 

Gratulujeme!!

 

Pozvánka na přednášku

Informace pro členy

Vážení přátelé a členové klubu,

upozorňujeme znovu na povinnost majitelů jedinců plemene deerhound hlásit úmrtí psa/feny. Vyplývá ze Zápisního řádu ČMKU článek IX/ 10. cituji :

10. Při úhynu jedince tuto skutečnost majitel písemně oznámí plemenné knize a klubu nebo zašle průkaz původu k označení na příslušnou plemennou knihu. Po zaevidování úhynu je na vyžádání průkaz původu majiteli vrácen.

Protože chápeme, jak bolestná situace odchodem psa/feny majiteli vzniká, respektujeme i měsíční prodlevu v hlášení.

Bohužel však zjišťujeme, že tyto informace, klubu i PK ČMKU nehlášené, se na sociálních sítích objevují velmi rychle. Sociální sítě pro chovatelský klub ani pro naši střešní organizaci nejsou ověřeným zdrojem informací. Pokud poradce chovu není informován písemně (mailem), nemůže informaci předat administrátorovi klubového webu. Ve složce “veteráni” se tak paradoxně objevovali psi/feny starší 15 ti let. Pokud žijí, informaci o takových seniorech samozřejmě s radostí uvedeme na hlavní stranu klubového webu se samostatným článkem a fotografiemi !

Platba členských příspěvků na rok 2018

Vážení členové CDC,  

připomínáme vám platbu členského příspěvku na rok 2018.

Členské příspěvky pro rok 2018 je třeba zaplatit do 28. února 2018 na účet klubu 43-5172130277/0100

Platbu můžete provést jednou z těchto možností:
• převodním příkazem,
• bankovní hotovostní platbou (nemusíte mít účet u KB, možno platit na pokladnách na všech pobočkách formulářem "bankovní složenka", který dostanete zdarma přímo v KB, platba je osvobozena od poštovních a jiných poplatků),
• poštovní složenkou na účet klubu.

Pro zjednodušení opakujeme:
• Výše poplatku řádného člena 500,- CZK var. symbol 001
• Výše poplatku rodinného příslušníka člena 300,- CZK var. symbol 011

• Výše poplatku nového řádného člena 600,- CZK var. symbol 001
• Specifický symbol je vaše členské číslo

PF 2018

Stránky

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha