Povinnost hlášení fen veterinární správě

Od 1.listopadu 2017 vstupuje v platnost požadavek novely Veterinárního zákona říkající že "Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců (dospělé feny), je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných dospělých fen dosáhl 5 a více (§4 odst.3 z.č.166/199 Sb.);Tato povinnost se nevztahuje na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů.Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich". Potřebný formulář je k dispozici na webu Státní veterinární správy (www.svscr.cz - činnosti, registrace, schválení, povolení, oznámení) a to jak pro písemnou formu tak pro hlášení on-line. Formulář je i přílohou tohoto upozornění.

V případě nejasností se obraťte na vaší Krajskou veterinární správu.

Judging in Prague

Do sekce ČLÁNKY A ZAJÍMAVOSTI jsme pro vás přeložili komentář rozhodčího pana G. Tesicsa ke Klubové výstavě v Praze-Džbán

Kniha "Svět deerhoundů"

Dočkali jsme se!!
Právě dorazila zásilka objednaných a dlouho očekávaných knih „Svět deerhoundů“, editor Kay Barret. Cena knihy je 1330,-Kč bez poštovného. Ti z vás, kteří měli publikaci objednánu, si ji mohou vyzvednout a uhradit na členské schůzi 2.9. ve Ždírci nad Doubravou. Ostatním bude zaslána na dobírku poštou. A možná zbyde nějaký výtisk na toho, kdo si jí neobjednal :-)
Výbor CDC

Výstavy a jejich výsledky

Milí členové,
pokud jste nenašli ve výsledcích výstav tu, které jste se se svými psy zúčastnili, nehledejte chybu na naší straně. Zároveň, pokud jsou v některých výsledcích nesrovnalosti, není to naší neschopností. Je totiž nemožné, sledovat všechny výstavy, zda se jich nějací deerhoundi nezúčastnili, dohledávat výsledky, rozhodčí, atd. Stačí pouze tyto informace včetně případných fotografií poslat na adresu o.brandova@centrum.cz. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové CDC,

výbor Czech Deerhound Clubu z.s. svolává tímto řádnou členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 02. září 2017 v 11 hodin v restauraci Džekův ranč ve Ždírci nad Doubravou, GPS: 49°41'47.7"N 15°49'08.0"E

 

Pořad členské schůze:

1.    Zahájení členské schůze, ověření schopnosti usnášet se

2.    Volba předsedy zasedání

3.    Volba zapisovatele zasedání

4.    Volba mandátové a volební komise

5.    Schválení pořadu členské schůze

6.    Schválení jednacího řádu členské schůze

7.    Schválení volebního řádu

Klubová výstava CDC bez zadávání titulu KV v Praze

Připomínáme všem, že druhá klubová výstava CDC se uskuteční dne 26. 8. 2017 v kempu Džbán v Praze. Výstavu pořádá Canis Expo, z.s. prostřednictvím KJ ČR a pozvání posuzovat deerhoundy přijal Dr. György Tesics (HU). Na výstavě budou zadávány tituly BOB, BOS, BOJ a čekatelství CAC, res. CAC a CAJC.

Uzávěrky přihlášek: II. 31.7.2017 online přes www.dogoffice.cz, poštou nebo e-mailem

                               III. 10.8.2017 (pouze přes dogoffice)

Propozice na : http://dogshow-rybniky.cz/wp-content/uploads/2017/06/Propozice_DOG_SHOW_Dzban-2017-1.pdf

 

Takto se nám představil pan rozhodčí:

 Mé jméno je Dr György Tesics,, je mi 43 let a žiji v Budapešti v Maďarsku. 

Upozornění pro vystavovatele KV!!

  Vážení vystavovatelé,

Z důvodu uzavírek a rekonstrukcí silnic a dálnic :

D 1 SMĚR od Brna = uzavřen sjezd Domašov i Velká Bíteš ...
1. možnost : sjezd na Rosice a pokračovat Rosice- Zastávka- Velké Popovice – Rapotice – Kralice nad Oslavou – Náměšť nad Oslavou
2. možnost : sjet na Ostrovačice do Říčan a pokračovat přes Říčky do Velké Bíteše ( stále rovně ) a zde jet na Náměšť nad Oslavou přes Jinošov = trasa zcela bez uzavírek
3. možnost : od Svitav nejet do Brna na D 1, zvolit odbočku na Kuřim – Hradčany – Březina ( odbočka před Tišnovem, šetří cca 6 km ) – Deblín – Vlkov ( objížďka před Velkou Bíteší) – Velká Bíteš – Jinošov - Náměšť nad Oslavou

D 1 směr od Prahy = sjezd na Velká Bíteš normálně průjezdný

Po staré od Jindřichova Hradce – neprůjezdný Telč

Těšíme se na vás

Výbor klubu

Směrnice ČMKU

Do sekce CZECH DEERHOUND byla vložena úprava znění Směrnice pro označování štěňat ČMKU.

Propozice na klubouvou výstavu CDC 17.6.2017

Všechny členy klubu a příznivce plemene deerhound zveme na klubovou výstavu v Náměšti nad Oslavou.
Propozice ČR
Proposition AJ

Online přihlášky jsou spuštěny

Klubové zprávy

Vážení členové,

po přihlášení  naleznete v sekci klubové zprávy zápis z výborové schůze.

 

Stránky

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha