Platba členských příspěvků na rok 2018

Vážení členové CDC,  

připomínáme vám platbu členského příspěvku na rok 2018.

Členské příspěvky pro rok 2018 je třeba zaplatit do 28. února 2018 na účet klubu 43-5172130277/0100

Platbu můžete provést jednou z těchto možností:
• převodním příkazem,
• bankovní hotovostní platbou (nemusíte mít účet u KB, možno platit na pokladnách na všech pobočkách formulářem "bankovní složenka", který dostanete zdarma přímo v KB, platba je osvobozena od poštovních a jiných poplatků),
• poštovní složenkou na účet klubu.

Pro zjednodušení opakujeme:
• Výše poplatku řádného člena 500,- CZK var. symbol 001
• Výše poplatku rodinného příslušníka člena 300,- CZK var. symbol 011

• Výše poplatku nového řádného člena 600,- CZK var. symbol 001
• Specifický symbol je vaše členské číslo

PF 2018

Povinnost hlášení fen veterinární správě

Od 1.listopadu 2017 vstupuje v platnost požadavek novely Veterinárního zákona říkající že "Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců (dospělé feny), je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných dospělých fen dosáhl 5 a více (§4 odst.3 z.č.166/199 Sb.);Tato povinnost se nevztahuje na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů.Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich". Potřebný formulář je k dispozici na webu Státní veterinární správy (www.svscr.cz - činnosti, registrace, schválení, povolení, oznámení) a to jak pro písemnou formu tak pro hlášení on-line. Formulář je i přílohou tohoto upozornění.

V případě nejasností se obraťte na vaší Krajskou veterinární správu.

Judging in Prague

Do sekce ČLÁNKY A ZAJÍMAVOSTI jsme pro vás přeložili komentář rozhodčího pana G. Tesicsa ke Klubové výstavě v Praze-Džbán

Kniha "Svět deerhoundů"

Dočkali jsme se!!
Právě dorazila zásilka objednaných a dlouho očekávaných knih „Svět deerhoundů“, editor Kay Barret. Cena knihy je 1330,-Kč bez poštovného. Ti z vás, kteří měli publikaci objednánu, si ji mohou vyzvednout a uhradit na členské schůzi 2.9. ve Ždírci nad Doubravou. Ostatním bude zaslána na dobírku poštou. A možná zbyde nějaký výtisk na toho, kdo si jí neobjednal :-)
Výbor CDC

Výstavy a jejich výsledky

Milí členové,
pokud jste nenašli ve výsledcích výstav tu, které jste se se svými psy zúčastnili, nehledejte chybu na naší straně. Zároveň, pokud jsou v některých výsledcích nesrovnalosti, není to naší neschopností. Je totiž nemožné, sledovat všechny výstavy, zda se jich nějací deerhoundi nezúčastnili, dohledávat výsledky, rozhodčí, atd. Stačí pouze tyto informace včetně případných fotografií poslat na adresu o.brandova@centrum.cz. Děkujeme za pochopení.

Stránky

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha